Ylöjärven kaupunginvaltuusto 6.3.2017
Kaupunginvaltuutettu Merja Lehtosen huomioita

Alussa oli jälleen onnitteluiden aika. Kaupunginvaltuutettu, eläkkeellä oleva kaupunginsihteeri Matti Peltomäki on täyttänyt 70 vuotta. Hän ei halunnut tehdä asiasta kovin suurta numeroa, joten valtuuston puheenjohtajan onnittelupuhe oli lyhyt. Hänen onnitteluidensa lisäksi kokouksessa jaettiin presidentin myöntämiä kunniamerkkejä Ylöjärven kaupungin pitkäaikaisille työntekijöille Kaija Aaltoselle, Veli-Matti Antilalle ja Tarja Järviselle.

Hallintosäännön muutoksia koskevan pykälän kohdalla Tomi Saaristo puhui luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden nostamisesta suhteessa yleiseen taloustilanteeseen. Hän esitti perussuomalaisten kantana, että kokouspalkkiot pidetään nykyisellä tasollaan. Juha-Pekka Ahonen olisi pitänyt kokouspalkkioiden lisäksi entisellään myös puheenjohtajien vuosipalkkiot. Puheenjohtajien palkkioita päätettiin kuitenkin nostaa äänestyksen jälkeen. Me vihreät kannatimme myös vuosipalkkioiden nostoa, sillä sekä valtuuston että hallituksen puheenjohtajalla on paljon töitä vuoden aikana.

Äänestys kokouspalkkioiden nostamisesta päätyi lopulta ainakin tällä valtuustokaudella historialliseen äänestystulokseen 24-24 (2 tyhjää), jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisi. Näin ollen myös valtuutettujen ja lautakunnan jäsenten kokouspalkkiot nousivat. Koko vihreä ryhmä vastusti kokouspalkkioiden nostoa.

Odotetusti perusopetusasiat aiheuttivat paljon keskustelua. Virkamiesten puheenvuorojen jälkeen Juho Ojares puhui puhujapöntöstä käsin sivaltamalla etenkin Vihreitä syyttäen valehtelusta, koska olemme puhuneet koulutusleikkauksista hänen mukaansa totuutta vääristäen. Hän kohdisti puheensa myös suoraan allekirjoittaneeseen syyttäen pöyristyttävällä tavalla virka-aseman väärinkäytöstä ja väärän tiedon levittämisestä. Hänen esittämänsä syytökset eivät pidä paikkaansa. Olisi toivottavaa, että valtuutettu pysyisi itse faktoissa syyttäessään muita valehtelusta eikä turvautuisi puskaradioiden vääristeltyihin totuuksiin. Hänen syytöksensä oli niin törkeä, että se alkoi jo täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkit.

Jussi Kytömäki teki esityksen, että kaikki peruskouluun osoitetut säästöt otetaan tarvikerahoista. Tavoitteena on, että muutostalousarviossa tarvikerahoihin annetaan lisämäärärahaa, mutta koulut pääsisivät tässä vaiheessa suunnittelemaan ensi lukuvuoden tuntikehyksen käyttöä rauhassa.

Keskustelu poukkoili tämän jälkeen puheenvuoroilla sekä puolesta että vastaan. Oli hienoa, että asiasta jaksettiin keskustella, koska se osoitti, että laadukas perusopetus on tärkeä, puolustamisen arvoinen asia. Kun äänestimme Jussin tekemästä esityksestä, pohjaesitys voitti äänin 34-15. Näin ollen koulujen arki tulee hankaloitumaan sekä tarvikemäärärahojen että tuntikehysleikkauksen vuoksi.

Lopuksi vielä oma puheenvuoroni koskien peruskoulupykälää:
Meillä on maailman paras peruskoulu, mutta sen varaan ei voida loputtomiin laskea, kuten Pisa-tuloksetkin näyttävät. Yhä useampi oppilas on vaarassa jäädä ilman riittäviä taitoja ja valmiuksia, joita hän tarvitsee tulevaisuudessa. Syrjäytymisvaarassa olevat oppilaat tarvitsevat paljon tukea.

Tätä tukea tuotetaan ennaltaehkäisevästi kouluissa. Sen merkitystä myös taloudellisesti ei voi väheksyä. Mikäli perusopetuksen oppilasmäärän kasvua ei oteta huomioon, ryhmäkoot suurenevat ja oppilaiden tuen tarpeisiin vastaaminen vaikeutuu. Tämä johtaa yhä isompiin vaikeuksiin, joihin vastaaminen vaatii entistä enemmän rahaa.

Voimme täällä luetella vaikka kuinka paljon lukuja esim. luokkakoosta puolesta ja vastaan. En ole nähnyt yhtään ryhmää tai luokkaa, jossa oppilaita olisi desimaalien verran, joten keskiarvo toteutuu vain harvoin. Miten voimme edes laittaa tavoitteeksi huonoimman tai edes keskinkertaisen tason? Haluaisin myös huomauttaa, että vaikka meillä on seudullisesti pienimmät keskimääräiset ryhmäkoot, on meillä myös vähiten oppilaita pienryhmissä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on pidetty tärkeänä, että mahdollisimman moni oppilas saa tarvitsemansa tuen lähikoulussa integroituna yleisopetuksen luokkaan. On kuitenkin selvää, että tällainen tuki vaatii pienemmän ryhmän, mutta tulee kuitenkin halvemmaksi kuin erityisopetuksen luokat kuljetuksineen.

Tämän lisäksi luokissa on tehostetun tuen oppilaita hyvin erilaisin tarpein. Uutta opetussuunnitelmaakin pitäisi viedä eteenpäin. Matti Hursti mainitsi, että poikien oppimistuloksissa on notkahdus johtuen pedagogisista seikoista. Muun muassa tähän voisi olla lääke uuden opetussuunnitelman tuomat uudistuvat opetusmenetelmät. Hurjalta kuitenkin tuntuu ajatus luoda uutta silloin, kun ryhmäkoot nousevat, jolloin paineet opettajan työmääräänkin kasvavat.

Robotit tai tietokoneet eivät voi kouluissa korvata opettajan antamaa aikaa, ohjausta ja tukea, joten tähän tulee olla riittävästi resursseja.

Sivistysosastolla on paiskittu viime vuosina hartiavoimin hommia, jotta kulut saadaan pysymään kurissa lisääntyvästä oppilasmäärästä huolimatta. Monenlaisia rakenteellisia muutoksia on tehty ja jotkut ovat vaatineet kipeitäkin ratkaisuja. Nyt olisi meidän aikamme valtuustossa osoittaa, että arvostamme tätä työtä ja annamme työrauhan kouluille. Jotta työrauha säilyy, tulee siihen osoittaa riittävästi varoja.

Kaupunginvaltuustolla on iso vastuu toimia koko kaupungin suunnannäyttäjänä ja luoda arvopohjaa koko kaupungin toiminnalle. Olemme arvovalinnan edessä. Toivon, että jokainen valtuutettu täällä äänestäisi meidän kaupunkimme tulevaisuuden eli lasten laadukkaan koulutuksen puolesta.

Kun kerran Kuru mainittiin, en voi olla huomauttamatta, että meiltä väheni yksi opettaja jo tälle lukuvuodelle ja ensi lukuvuodelle tosiaan vähenee kaksi, joista toisen vähenemisen ymmärrän, toisen on jo vähän vaikeampaa niellä. Oppilasmäärä laskee ensi lukuvuonna noin kymmenellä eikä meillä aikuisten päät kolise yhteen. Tervetuloa vain katsomaan.

Loppuhuomautuksena, että vaikka olenkin rehtori, ei tämä päätös vaikuta minun palkkaani. En koe siis olevani päätöksen kanssa eturistiriidassa ja päättäväni omista asioistani. Minulle todella tärkeintä on oppilaat ja aion pitää heidän puoltaan jatkossakin.