Ylöjärven kaupunginvaltuuston kokous 24.4.2017
Valtuutettu Merja Lehtosen huomioita

Ylöjärven laajan hyvinvointikertomuksen 2014-2016 toteutuma ei herättänyt keskustelua, koska hyvinvointikertomuksen toteutumaan oli perehdytty hyvin viime viikkoisesta valtuustoinfossa.

Muutkaan pykälät eivät herättäneet keskustelua ennen Vihreiden ja Keskustan tekemää aloitetta lähiruoasta. Paikallisen ja kotimaisen elintarviketuotannon kilpailuasemaa tulee parantaa kaupungin hankinnoissa. Elintarvikkeiden turvallisuus voidaan näin paremmin taata. Minna Sarvijärvi esitti, että Ylöjärven elintarvikehankinnoissa kriteerinä vaaditaan minimissään Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaan tuotettu elintarvike. Piiparinen valotti, ettei KuHan sopimuksen voimassaolon aikana voida tehdä lisäehtoja. Tällöin Teivaala esitti, että seuraavaa sopimusta tehdessä tämä kriteeri lisättäisiin. Antti Teivaalan esitys sai kannatusta. Minna Sorsa ihmetteli, että vaikka lähiruoasta on hallituksessa puhuttu koko ajan, tuli sopimus kriteereineen yllätyksenä ilman etukäteiskäsittelyä. Kaupunginjohtaja puhui, että tällainen lauseke on ennalta-arvaamaton, koska esim. Ananas tuotetaan ulkomailla niin, ettei Suomen lainsäädäntö mm. alvista toteudu. Tähän todettiin, että koska Suomessa ei tuoteta ananasta, sen tuotantoon tuskin on lainsäädäntöäkään. Leena Törmälä toi esiin, että ulkomaisia tuotteita voisi korvata kotimaisilla elintarvikkeilla, kuten riisi ohralla. Itse puhuin uusien innovaatioiden käytöstä kustannusten hallinnassa kuten Sodankylän malli näyttää.

Minna Sarvijärven esitys täydennettynä Antti Teivaalan lisäyksellä hyväksyttiin yksimielisesti.
Lähetetty iPadista